välkommen till

institutet för livsterapi i malmö ab

 
 

Psykoterapi är en yrkesverksamhet som endast får utövas av legitimerade psykoterapeuter. Hos oss möter Du några av Sveriges mest erfarna och välutbildade psykoterapeuter som i snart 40 år hjälpt människor lösa sina livsproblem. Vi arbetar utifrån humanistiska, psykodynamiska och transaktionsanalytiska  principer. Vänd Dig till oss när Du vill:


  1. Gå i terapi, själv eller med Dina närmaste

  2. Ha handledning i Ditt yrke, själv eller i grupp

  3. Utbilda Dig att använda TA i Ditt jobb

  4. Utvärdera Din verksamhet


                            Kontakta oss


             

           

 

psykoterapi, handledning, utbildning och utvärdering

Besök vårt Psyklabb här

Läs om Framtidens terapi i EU

2011: Psykoterapiutbildning ska utredas på nytt. Läs här

Den 27 juni 2013 stängde vi mottagningen på Tegelgårdsgatan 1 efter 26 år på gamla Väster i Malmö. Vi tackar alla klienter och elever för en fantastisk tid! Nu jobbar vi vidare. I Malmö, på Österlen och ute i stora Världen. Men med uppnådda pensionsåldrar drar vi ner lite på takten. Kontakta oss individuellt för närmare besked. Hemsidan kommer efterhand att uppdateras. Just nu låter vi en del inaktuell information ligga kvar som exempel på våra kompetensområden.