välkommen till

institutet för livsterapi i malmö ab

 
 

Psykoterapi är en yrkesverksamhet som endast får utövas av legitimerade psykoterapeuter. Hos oss möter Du några av Malmös mest välutbildade psykoterapeuter med mer än 30 års erfarenhet av att hjälpa människor lösa sina livsproblem. Vi arbetar utifrån humanistiska, psykodynamiska och transaktionsanalytiska  principer. Vänd Dig till oss när Du vill:


  1. Gå i terapi, själv eller med Dina närmaste

  2. Ha handledning i Ditt yrke, själv eller i grupp

  3. Utbilda Dig att använda TA i Ditt jobb

  4. Utvärdera Din verksamhet


Kontakta oss!   Färsk nyhet! Framtidens terapi i EU

 

psykoterapi, handledning, utbildning och utvärdering

Aktuellt nu: TSTA-kurs 7-9 maj           Introduktionskurs TA 101 2-3 april

Nya terapiklienter tas emot                  Vidareutbildning Personality Adaptations 24-25 april

Besök vårt nya Psyklabb här